Βιοψία προστάτου

Η βιοψία του προστάτη είναι η λήψη ιστοτεμαχιδίων του προστάτη με σκοπό την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη.

Η βιοψία του προστάτη γίνεται συνήθως διορθικά με τη βοήθεια υπερηχοτομογράφου. Σε σπάνιες περιπτώσεις (μετά από κοιλιοπερινεϊκή επέμβαση) γίνεται περινεϊκά.

Η διαγνωστική αυτή πράξη διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Ο ασθενής θα πρέπει να διακόψει την όποια αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλική αγωγή.

Η προετοιμασία του ξεκινά από την προηγούμενη μέρα της βιοψίας με λήψη αντιβιοτικής αγωγής και ενός καθαρτικού. Προτιμάται η βιοψία του προστάτη να γίνεται με χρήση ήπιας αναισθησίας (μέθη).

Ο ασθενής τοποθετείται σε γυναικολογική θέση ή σε θέση αριστερή πλάγια με τα γόνατα προς την κοιλιακή χώρα. Ξεκινάμε πάντοτε με δακτυλική εξέταση του προστάτη και επισκόπηση αιμορροιδοπάθειας. Ακολουθεί η είσοδος του ηχοβολέα δια του πρωκτού και η διένεργεια διορθικού υπερηχοτομογραφήματος με σκοπό:

α) την εκτίμηση του μεγέθους του προστάτη

β) την παρουσία ύποπτων υπερηχοτομογραφικά περιοχών

γ) την χαρτογράφηση του προστάτη

Ακολουθεί η λήψη ιστοτεμαχιδίων από τους δύο λοβούς του προστάτη( είναι απαραίτητη η λήψη τουλάχιστον 12 ιστοτεμαχιδίων).

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ,  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑ. (Υπάρχουν κατάλληλοι πίνακες – διαγράμματα).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

  • Υψηλό PSA
  • Ύποπτη δακτυλική
  • Ύποπτη προηγούμενη βιοψία προστάτη

Μετά το τέλος της βιοψίας του προστάτη και αφού παρέλθει περίπου 1 ώρα ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής με οδηγίες να μην εργασθεί αυτή την ημέρα και να συνεχίσει την αντιβιοτική αγωγή του για 3-4μέρες.

Οι επιπλοκές είναι ήσσονος βαρύτητας (μικρότερη του 3%) και συμπεριλαμβάνουν την αιματουρία, την επίσχεση ούρων, την αρθορραγία, τον πυρετό και την αιμοσπερμία.

ΕΚΤΕΛΩ ΒΙΟΨΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ G.E. σταθερό και φορητό, πολύ υψηλής ευκρίνειας.

Η εκπαίδευσή μου στην υπερηχοτομογραφία του ουροποιητικού, η οποία έχει πιστοποιηθεί και με άδεια ασκήσεως υπερήχων από το ΚΕΣΥ, σε συνδυασμό με τα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της βιοψίας και εξασφαλίζουν την ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ.