Βιοψία όρχεως

Η βιοψία όρχεως είναι η χειρουργική επέμβαση η οποία αποβλέπει στη λήψη ορχικού ιστού για μικρογονιμοποίηαη ICSI. Η βιοψία όρχεως ενδείκνυται σε αζωοσπερμικούς ασθενείς ή όταν ζητηθεί από το βιολόγο αναπαραγωγής.
Τα αποτελέσματα της ορχικής βιοψίας εξαρτώνται από το είδος της αζωοσπερμίας και από την ιστολογική κατάσταση των όρχεων.

Σε άνδρες με αποφρακτική αζωοσπερμία το ποσοστό επιυχίας της μεθόδου αγγίζει το 100%. Σε άνδρες με μη αποφρακτική αζψοσπερμία και ιστοπαθολογικές καταστάσεις ορχεως τύπου OSC syndrome ή maturation arrest το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 20-50%.

 

Τεχνικές
Εφαρμόζονται δυο τεχνικές βιοψίας όρχεων:

  1. Πολυεστιακή βιοψία όρχεων (TESE). Από μια πολύ μικρή τομή στο όσχεο μήκους 1cm, λαμβάνουμε πολλαπλό ιστοτεμάχια όρχεως με σκοπό την αναζήτηση σπερματοζωαρίων. Ο υπερηχοτομογράφος διευκολύνει την επέμβαση διότι δίνει την δυνατότητα ανεύρεσης σπερματοζωαρίων από περιοχές με καλύτερη αιμάτωση.
  2. Μικρο-βιοψία όρχεως (micro – TESE). Πραγματοποιείται μεγάλη τομή στον όρχι και γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης ορχικού ιστού κατάλληλου για γονιμοποίηση με χρήση μικροσκοπίου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 45 λεπτά και πραγματοποιείται με συνδυασμένη τοπική αναισθησία. Ο ασθενής μετά από 2 ώρες εξέρχεται τη κλινικής με κατάλληλες οδηγίες. Μετά από 3-7 ημέρες μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες του.

Οι επιπλοκές είναι αποκλειστικά τοπικές και συμβάινουν σε ποσοστό μικρότερο του 2%.