Βαλανοποσθίτιδα

Η βαλανοποσθίτιδα είναι αποτέλεσμα πλημελλούς υγιεινής ή συστηματικών νόσων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Εμφανίζεται συχνότερα στα παιδιά όπου η αιτία είναι συγγενής.
Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις αναπτύσσονται μεταξύ πόσθης και βαλάνου στο έδαφος της στεφανιαίας αύλακας. Η ανάπτυξη των βαλανοποσθικών συμφύσεων έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους αποκάλυψης της βαλάνου έτσι ώστε να δυσκολεύεται η τοπική υγιεινή και να ευνοείται η τοπική συσσώρευση όρων στην περιοχή.

Στα αρχικά στάδια οι συμφύσεις είναι μαλακές και εύκολα αποκολλώνται, όταν όμως οι συμφήσεις χρονίσουν, δημιουργούν ίνωσης στην περιοχή, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου.

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις στους ενήλικες μορεί να είναι η αιτία υποτροπιάζουσων ουρολοιμώξεων, που μεταδίδονται και στη σύντροφο του ασθενούς.

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις αποτελούν αιτία στυτικής δυσλειτουργίας λόγω πρόκλησης επώδυνης στύσης.

 

Θεραπεία
Στα μικρά αγόρια που πάσχουν από βαλανοποσθίτιδα δίνουμε οδηγίες ώστε με την βοήθεια των γονέων τους να λύουν τις συμφήσεις.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΜΦΗΣΕΙ ΣΠΑΡΑΜΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΣΟΥΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΗΣΗ.

Η συμφυσιόληση γίνεται με τπική αναισθησία και περιλαμβάνει την προσεκτικη και επιμελή αποκόληση των συμφήσεων καθώς και την χρήση τοπικών επουλωτικών αλοιφών για την αποφυγή υποτροπής. Η επέμβαση συνήθως δεν διαρκεί περισότερο από 15-20 λεπτά και πραγματοποιείται στιο ιατρείο.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΗΣΕΙΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕ ΦΙΜΩΣΗ Η ΒΡΑΧΥ ΧΑΛΙΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Η ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΝΟΥ.