Συστροφή όρχεως

Αποτελεί μια από τις επείγουσες καταστάσεις στην ουρολογία δεδομένου ότι η καθυστέρηση της αντιμετώπισης της πέραν των 6 ωρών θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του όρχι.

Η συστροφή του όρχεως είναι μια διαμαρτία περί τη διάπλαση και χαρακτηρίζεται από τη συστροφή του όρχεως κατά 180° και περισσότερο γύρω από τον άξονα του σπερματικού τόνου. Σε κάθε περίπτωση η βλάβη που προκύπτει για τον όρχι είναι αγγειακή με παρακώλυση της φλεβικής παροχέτευσης αυτού αρχικά και ακολούθως με οίδημα της περιοχής και παρεμπόδιση της αρτηριακής παροχής και γαγγραινοποίηση του όρχι.

 

ΑΙΤΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν για συστροφή του όρχι είναι:

  •  Η συγγενής ανωμαλία του ιδίως ελυτροειδή χιτώνα που του επιτρέπει να στρέφεται χωρίς τον ορογόνο του.
  • Τραυματισμός
  •  Κρυψορχία
  •  Τυχαία κατά τη διάρκεια στύσης ή σεξουαλικής επαφής.

Η κλινική εικόνα ποικίλει. Στην τυπική της μορφή η εικόνα της συστροφής είναι χαρακτηριστική με οξύ ανυπόφορο πόνο στο όσχεο , όπου ο ασθενής δεν μπορεί ούτε να το «ακουμπήσει». Το όσχεο διογκώνεται γίνεται οιδηματώδες και σκληρό και σχηματίζεται μια συμπαγής μάζα.

Σε άλλες περιπτώσεις πιο άτυπες τα συμπτώματα είναι ηπιότερα. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΞΕΩΣ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΟΣΧΕΟ ΧΡΗΖΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΟΛΟΓΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι και άλλες παθήσεις του όσχεου μπορεί να μιμηθούν την κλινική εικόνα της συστροφής όπως η επιδιδυμίτιδα, η συστροφή της κύστης του Morgagni και η ατελής συστροφή.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση θα στηριχθεί στην κλινική εικόνα και σε παρακλινικές εξετάσεις κυρίως στο έγχρωμο υπερηχογράφημα του όσχεου.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΨΙΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟ ΟΣΧΕΟ.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της συστροφής είναι χειρουργική και σκοπό έχει την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του όρχι.

Επίσης ο όρχις καθηλώνεται στο όσχεο με ραφή (ορχεοπηξία). Ανάλογη ορχεοπηξία γίνεται και στον αντίθετο όρχι που διατρέχει και αυτός τον κίνδυνο της συστροφής.