Πριαπισμός

Ως πριαπισμός χαρακτηρίζεται η πέραν των 6 ωρών στύση που δεν συνοδεύεται από σεξουαλική επιθυμία. Ο πριαπισμός ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΟΛΟΓΟ.

 

Αιτιολογία

  1. Ιδιοπαθής (δεν υπάρχει σαφής αιτία) σε ποσοστό 40%
  2. Δευτεροπαθής οφειλόμενη σε:
  • Ενδοπεϊκή έγχυση φαρμάκων με σκοπό τη στύση
  • Θρομβοεμβολικές καταστάσεις όπως δρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αντιπηκτική αγωγή
  • Νεοπλασίες και φλεγμονές του πέους
  • Τραυματισμός πέους ή και περινέου
  • Φάρμακα με κεντρική ή περιφερική δράση στο νευρικό σύστημα

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΥΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΙΑΠΙΣΜΟ.

 

Θεραπεία
Η θεραπεία θα εξαρτηθεί από την υποκείμενη αιτία του πριαπισμού, από το είδος του πριαπισμού (φλεβικός ή αρτηριακός ή υποτροπιάζον) και από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξή του.

Στις περιπτώσεις φλεβικού πριαπισμού συνίσταται:

  • Αναρρόφηση αίματος από τα σηραγγώδη
  • Ενδοπεϊκή έγχυση α-αδρενεργών αγωνιστών όπως φαινυλεφρίνης, επινεφρίνης ή εφεδρίνης
  • Αν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν συνιστάται ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αυτή περιλαμβάνει την είσοδο δια της βαλάνου στο σηρηγγώδη βελόνας βιοψίας υπό αναισθησία (είναι η απλούστερη μέθοδος).Η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται συνήθως συνιστάται στην πραγματοποίηση επικοινωνίας μεταξύ σηραγγώδους και σπογγώδους της ουρήθρας. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό αναισθησία και διαρκεί περίπου μισή ώρα.

Ο ασθενής εξέρχεται την επόμενη μέρα. Ο ασθενής ενημερώνεται ότι δεν θα μπορεί να έχει στύση για 3 μήνες, και μετά από 3 μήνες ακολουθεί επέμβαση η οποία “λύνει” την επικοινωνία και έτσι αποκαθίσταται η στυτική λειτουργία.

Στην περίπτωση αρτηριακού πριαπισμού συνιστάται, είτε αναμονή και παρακολούθηση μέχρι 6 μήνες, είτε εμβολισμός εξαρχής. Αυτός πραγματοποιείται με καθετηριασμό τη έσω αιδιοικής αρτηρίας και εμβολισμό της σηραγγώδους αρτηρίας με αυτόλογο θρόμβος (coil).

 

Τέλος, ο υποτροπιάζοντας πριαπισμός, ο οποίος έχει χαρακτήρα φλεβικού πριαπισμού αντιμετωπίζεται όπως και ο φλεβικός πριαπισμός, ενώ προληπτικά συστήνουμε τη λήψη από του στόματος α-αγωνιστών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Ο ΠΡΙΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Ο ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.