Ουρητηροσκοπική λιθοτριψία

Η ουρητηροσκόπηση σε συνδυασμό με την ενδοσωματική λιθοτριψία αποτελεί μέθοδο αντιμετώπισης της λιθίασης.
Τα ουρητηροσκόπια διακρίνονται σε:

 • Ημιάκαμπτα για λίθους ουρητήρα
 • Εύκαμπτα για λίθους νεφρού
 • Λίθος ουρητήρα
 • Απόφραξη του ουρητήρα με συνοδό υδρονέφρωσης
 • Σκληρός λίθος
 • Λιθασική αλυσίδα εντός του ουρητήρα (steinstrasse)
 • Αδυναμία εστίασης στο λίθο με σκοπό την εξωσωματική λιθοτριψία
 • Υπέρβαρος ή βραχύσωμος ασθενής
 • Ενεργή ουρολοίμωξη
 • Μη ρυθμιζόμενες διαταραχές πηκτικότητας

Ο laser λιθοτρίπτης είναι ο πλέον αποτελεσματικός. Αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο, το οποίο μεταδίδει ακτίνες laser που απορροφώνται από το λίθο και δημιουργούν φυσαλίδια στην επιφάνεια αυτού. Η διάσπαση της φυσαλίδας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κρουστικού κύματος που οδηγεί στον κατακερματισμό του λίθου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείξεις

 • Λίθος ουρητήρα
 • Απόφραξη του ουρητήρα με συνοδό υδρονέφρωσης
 • Σκληρός λίθος
 • Λιθασική αλυσίδα εντός του ουρητήρα (steinstrasse)
 • Αδυναμία εστίασης στο λίθο με σκοπό την εξωσωματική λιθοτριψία
 • Υπέρβαρος ή βραχύσωμος ασθενής

Αντενδείξεις

 • Ενεργή ουρολοιμώξη
 • Μη ρυθμιζόμενες διαταραχές πηκτικότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ουρητηροσκοπική λιθοτριψία πραγματοποιείται πάντοτε με αναισθησία και απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας.

Η επέμβαση πραγματοποιείται διαμέσου της ουρήθρας και δεν υπάρχει καμία τομή στο δέρμα του ασθενή.

Η τεχνική της μεθόδου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

α) Προσέγγιση του λίθου οπτικά

β) Ενδοσωματική λιθοτριψία

γ) Αφαίρεση των θραυσμάτων του λίθου

δ) Τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (αν χρειαστεί)

Τα ποσοστά επιτυχίας της ουρητηρολιθοτριψίας για το κάτω τριτημόριο του ουρητήρα αγγίζουν το 100%, σε λίθους του μέσου τριτημορίου το 95%, ενώ σε λίθους του άνω τριτομορίου του ουρητήρα, η αποτελεσματικότητα φτάνει το 80-95%.

Οι επιπλοκές της ουρητηρολιθοτριψίας είναι κυρίως η αιματουρία (λόγω κάκωσης του ουρητήρα), ο πυρετός και τα στενώματα του ουρητήρα και συμβαίνουν σε ποσοστό μικρότερο του 6%.