Λοιμώξεις έσω γεννητικών οργάνων

ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
Η μυκητίαση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων οφείλεται στην Candida Albicans και χαρακτηρίζεται από ερυθρές και υγρές αλλοιώσεις καλά αφοριζόμενες. Η μυκητιασική βλάβη εντοπίζεται κυρίως κάτω από την ακροποσθία στους άνδρες και ενδοκολπικά στις γυναίκες.

Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών και η χορήγηση οιστρογόνων.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τοπική χορήγηση αντιμυκητιασικών αλοιφών και συστηματική χορήγηση από το στόμα.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ.

ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ

Είναι συνήθως αποτέλεσμα πλημελλούς υγιεινής ή συστηματικών νόσων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Πολύ συχνά εμφανίζονται στα παιδιά και είναι συγγενούς αιτιολογίας.

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις αναπτύσσονται μεταξύ πόσθης και βαλάνου στο ύψος της στεφανιαίας αύλακας. Η ανάπτυξη των συμφύσεων έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους αποκάλυψης της βαλάνου έτσι ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί καλή τοπική υγιεινή.

Στα αρχικά στάδια οι συμφύσεις είναι μαλακές και εύκολα αποκολλώνται , όσο όμως χρονίζουν δημιουργούν μια μορφή ίνωσης στην περιοχή, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου.

Οι βαλανοποσθικές συμφύσεις αποτελούν αιτία υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων οι οποίες μπορεί να μεταδοθούν και στη σύντροφο του ασθενούς. Επίσης οι βαλανοποσθικές συμφύσεις προκαλούν στυτική δυσλειτουργία λόγω επώδυνης στύσης.

Η θεραπεία των βαλανοποσθικών συμφύσεων όταν είναι μαλακές είναι συντηρητική και συνιστάται τοπική χρήση κατάλληλων αλοιφών.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΣΟΥΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπό τοπική αναισθησία γίνεται συμφυσιόλυση αποκώλυση δηλαδή των βλαβών και ακολουθεί τοπική χρήση επουλωτικών αλοιφών με σκοπό την πρόληψη των υποτροπών. ΟΤΑΝ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΜΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ.

ΞΗΡΩΤΙΚΗ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ

Η ξηρωτική βαλανίτιδα μοιάζει με ατροφικό σκληρυντικό λειχήνα. Η εντόπισή του αφορά το έξω στόμιο της ουρήθρας μέχρι και το σκαφοειδή βόθρο. Το έξω στόμιο της ουρήθρας είναι λευκωπό , οιδηματώδες, σκληρό.

Η θεραπεία συνιστά τοπική χρήση κορτικοστεροειδών και χειρουργική αφαίρεση της βλάβης. Επί στενώματος του έξω στομίου της ουρήθρας συνιστάται πλαστική αποκατάσταση αυτού με χρήση μοσχεύματος.

ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ ZOOM

Θεωρείται προκαρκινωματώδης κατάσταση. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ερυθρής, σκληρής πλάκας στην περιοχή της ακροποσθίας χωρίς άλλα ειδικά συμπτώματα.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗ.