Κρυψορχία

Η κρυψορχία είναι μια παθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από την παρουσία του όρχεως όχι στο όσχεο αλλά στη βουβωνική ή την κοιλιακή χώρα.
Η κρυψορχία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και αφορά περίπου το 5% των νεογέννητων αγοριών. Η κρυψορχία διακρίνεται σε συγγενή και επίκτητη.

 

Αιτιολογία

 • Η επίκτητη κρυψορχία οφείλεται σε μη επαρκή επιμήκυνση της σπερματικής χορδής καθώς το μέγεθος του σώματος αυξάνεται
 • Έλλειψη ή ατελής ανάπτυξη του ορχικού συνδέσμου
 • Ενδοκρινείς διαταραχές
 • Ανεπαρκής σύνθεση ανδρογόνων στον αναπτυσσόμενο όρχι
 • Προωρότητα και ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης
 • Αλκοόλ και κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
 • Δυσγενεσία όρχεως η οποία τον καθιστά ανερέθιστο στη δράση τη γοναδοτροπίνης
 • Επιβαρυντικοί εξωγενείς παράγοντες όπως φθαλικοί εστέρες, οτεριβαλλοντικά οιστρογόνα, εντομοκτύνη και διαιθυλστιλβεστρόλη.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση είναι εύκολη και χαρακτηρίζεται από το κενό ημιόσχεο ή όσχεο. Η κρυψορχία πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από τον ανασπώμενο όρχι.

Οι κυριότερες απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται είναι:

 • Υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφική αγγειογραφία. Η μαγνητική τομογραφική αγγειογραφία (MRA) έχει ευαισθησία 96% και 100% ειδικότητα στην ανακάλυψη του κρυψόρχεως. Στις περιπτώσεις που οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι αρνητικές χρειάζεται να γίνει λαπαροσκοπική διερεύνηση.

 

Κλινική εικόνα
Η κρυψορχία μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα του ασθενούς, μπορεί όμως να συνοδεύεται και από ενδοκρινικές διαταραχές όπως ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός.

Επίσης, η κρυψορχία μπορεί να αποτελεί μέρος της κλινικής εικόνας αμφίβολων έξω γεννητικών οργάνων. Τέλος η κρυψορχία μπορεί να συνδυάζεται με υποσπαδία, υπογονιμότητα ή καρκίνο του όρχεως στα πλαίσια του συνδρόμου δυσγενεσίας των όρχεων.

 

Επιπλοκή
Οι επιπλοκές της κρυψορχία είναι η υπογονιμότητα και ο καρκίνος του όρχεως, η συστροφή και η κάκωση του όρχεως.

 1. Υπογονιμότητα: Στους κρυψόρχεις παρουσιάζονται εξελικτικές αλλοιώσεις σε όλα τα κυτταρικά στοιχεία των όρχεων, εντός των δύο πρώτων ετών ζωής. Τα ποσοστά υπογονιμότητας, είναι μεγαλύτερα σε αμφοερόπλευρη κρυψορχία. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 3-6 ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ
 2. Καρκίνος όρχεως: Η πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας σε έδαφος κρυψορχίας είναι 8-50 φορές μεγαλύτερη από το μέσο πληθυσμό
 3. Σύστροφή όρχεως: Οφείλεται σε ανατομικούς λόγους
 4. Κάκωση όρχεως: Η παρουσία του όρχεως στη βουβωνική χώρα τον καθιστά ευπαθή σε κακώσεις

 

Θεραπεία – Πρόγνωση
Περίπου 4-5% των αγοριών γεννιούνται με μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη κρυψορχία.

Μετά τους 3 πρώτους μήνες ζωής η συχνότητα της κρυψορχίας μειώνεται στο 1-2%. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΟΡΧΕΟΠΗΞΙΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ αμέσως μετά τους ΠΡΩΤΟΥΣ 3-6 μήνες της ΖΩΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΕΠΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΝΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ» ΤΟΝ ΟΡΧΙ ΣΤΟ ΟΣΧΕΟ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΨΗΛΑΦΗΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΟΡΧΕΟΣ ΨΗΛΑΦΑΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ (Σημαντική ατροφία).

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ.

Η συχνότητα του καρκίνου είναι 1% αν η επέμβαση έχει γίνει σε ηλικία μικρότερη των 13 ετών και 5% αν η επέμβαση γίνει σε ηλικία μεγαλύτερη των 13 ετών.

ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ .. ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ.