Κιρσοκήλη και γονιμότητα

Κιρσοκήλη και Γονιμότητα: Πώς Σχετίζονται;

Η κιρσοκήλη είναι μια συχνή πάθηση που επηρεάζει το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα. Αυτή χαρακτηρίζεται από την κιρσοειδής διάταση και ελικοειδής πορεία των σπερματικών φλεβών, που συνθέτουν το φλεβικό δίκτυο του αριστερού όρχι. Η κιρσοκήλη επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος και κατά συνέπεια ασκεί επιδράσεις στην ανδρική γονιμότητα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πάθηση αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς ευθύνεται για τη μείωση της παραγωγής σπερματοζωαρίων. Επειδή, η πάθηση εκδηλώνεται με απουσία συμπτωμάτων, ανευρίσκεται συχνά στα πλαίσια διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας.

Τι είναι η κιρσοκήλη και πώς σχετίζεται με τη γονιμότητα;

Η κιρσοκήλη εμφανίζεται όταν οι βαλβίδες μέσα στις φλέβες του σπερματικού λώρου αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν σωστά, οδηγώντας σε συγκέντρωση αίματος και επακόλουθη διαστολή των φλεβών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται μια σειρά από παθοφυσιολογικές μεταβολές στον όρχι, όπως η αυξημένη ροή αίματος και θερμοκρασία στον προσβεβλημένο όρχι. Αυτή η κατάσταση μπορεί ενδεχομένως να διαταράξει την ευαίσθητη ισορροπία που απαιτείται για τη φυσιολογική παραγωγή και λειτουργία του σπέρματος. Η αυξημένη θερμοκρασία μέσα στον όρχι που προκαλείται από την κιρσοκήλη μπορεί να μειώσει την αναπαραγωγική λειτουργία των όρχεων και να προκαλέσει προβλήματα ως προς την παραγωγή και τις διαδικασίες ωρίμανσης του σπέρματος. Συνεπώς, η κιρσοκήλη ασκεί επιρροές τόσο στο ίδιο το σπέρμα όσο και στην ανδρική γονιμότητα συνολικά.

Κιρσοκήλη και επιδράσεις στο σπέρμα

Οι αλλαγές σε βασικές παραμέτρους του σπέρματος όπως στη συγκέντρωση σπέρματος, την κινητικότητα, τη μορφολογία και την ακεραιότητα του DNA συχνά οδηγούν σε μείωση της ποιότητας του σπέρματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες με κιρσοκήλη τείνουν να έχουν χαμηλότερο όγκο σπέρματος, μειωμένη συγκέντρωση σπέρματος, μειωμένη κινητικότητα και υψηλότερα ποσοστά μη φυσιολογικού σπέρματος. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν συλλογικά σε μειωμένο δυναμικό γονιμότητας και μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην επίτευξη εγκυμοσύνης.

 Κιρσοκήλη και αρνητικές επιδράσεις στη γονιμότητα

H παρουσία κιρσοκήλης θεωρείται μια από τις πιο συχνές και διορθώσιμες αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας. Μάλιστα, η κιρσοκήλη έχει προοδευτική επίδραση στην ανδρική υπογονιμότητα που σχετίζεται με την αύξηση της ηλικίας. Εάν υφίσταται κιρσοκήλη σε συνδυασμό με το κάπνισμα επηρεάζεται αρνητικά επίσης σε σημαντικό βαθμό η ανδρική γονιμότητα. Ο αντίκτυπος της κιρσοκήλης στη γονιμότητα εκτιμάται με σπερμοδιάγραμμα, ενώ είθισται και η διενέργεια ορμονικού ελέγχου FSH, LH, τεστοστερόνης και προλακτίνης, καθώς οι πάσχοντες από κιρσοκήλη ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα FSH και χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης και η αποτελεσματική αντιμετώπιση αποτελούν βασικές παραμέτρους για την αποκατάσταση της γονιμότητας του ασθενούς. Η διάγνωση πραγματοποιείται με φυσική εξέταση μέσω επισκόπησης και ψηλάφισης σε όρθια θέση ή με τη βοήθεια της δοκιμασίας Valsalva, ενώ το υπερηχογράφημα οσχέου με έγχρωμο Doppler που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της κιρσοκήλης. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται το κατάλληλο θεραπευτικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει είτε συντηρητική αντιμετώπιση, είτε χειρουργική επέμβαση. Η βέλτιστη χειρουργική προσέγγιση είναι η μικροχειρουργική υποβουβωνική επέμβαση με προσθήκη οπτικών μέσων. Η επέμβαση διενεργείται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μια ώρα.

Η κιρσοκήλη αποτελεί σημαντική ανησυχία για τον άνδρα και την γονιμότητα, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις παραμέτρους του σπέρματος και να μειώσει την πιθανότητα επιτυχούς φυσιολογικής σύλληψης ενός εμβρύου. Η κατανόηση των μηχανισμών της υπογονιμότητας που προκαλείται από μια κιρσοκήλη είναι ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση της διάγνωσης και των κατάλληλων θεραπευτικών επιλογών. Με σωστή διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση, οι άνδρες με κιρσοκήλη μπορούν να βιώσουν βελτιωμένα αποτελέσματα ως προς τη γονιμότητα και να καταφέρουν να δημιουργήσουν την οικογένεια που επιθυμούν. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Δρ. Χρήστος Τσαλίκης εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της κιρσοκήλης ώστε να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα για την ανδρική γονιμότητα.