Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Επιδημιολογία : Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο συνηθέστερος καρκίνος του ουροποιητικού με συχνότητα 101 περιστατικά σε κάθε 100.000 άνδρες και 2, 5 περιστατικά σε κάθε 100.000 γυναίκες.

Προδιαθεσιακοί παράγοντες

  • Κάπνισμα : Οι καπνιστές διατρέχουν3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ουροδόχου κύστεως. Ως υπεύθυνες ουσίες έχουν ενοχοποιηθεί οι νιτροζαμίνες, 2-ναφθαλαμίνη και η 4-αμενομπεφαινύλη για την ανάπτυξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Οι καπνιστές παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό μεταλλάξεων στα ουροθηλιακά κύτταρα.
  • Επαγγελματικοί παράγοντες : Επαγγέλματα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι

Βυρσοδέψες

Κομμωτές

Ζωγράφοι

Ελαιοχρωματιστές, εργάτες μετάλλων.

 

Επιπλέον, έχουν ενοχοποιηθεί η κατάχρηση αναλγητικών φαρμάκων, οι χρόνιες φλεγμονές και η χρήση γλυκαντικών.

Συμπτώματα-Κλινική εικόνα

Το πρώτο και συχνότερο σύμπτωμα του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι η αιματουρία σε ποσοστό 80-95%, των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Τα χαρακτηριστικά της αιματουρίας καρκίνου ουροδόχου κύστεως είναι

1)Συνήθως, ανώδυνη δηλαδή ο ασθενής δεν αναφέρει πόνο

2) Ολική, δηλαδή εμφανίζεται από την έναρξη έως το τέλος της ούρησης

3)Διαλείπουσα ή συνεχής.

 

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ο ασθενής με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως είναι η συχνουρία, η δυσουρία ( πόνος κατά την ούρηση ) και επιτακτική ούρηση ( άμεση ανάγκη για ούρηση ).

Σε προχωρημένη επέκταση καρκίνου ουροδόχου κύστεως μπορεί να υπάρχει ανουρία και διάθεση άλλων οργάνων από μετάσταση.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως γίνεται με την βοήθεια των παρακάτω εξετάσεων

  • Κλινική εξέταση
  • Υπερηχογράφημα ουροποιητικού
  • Ενδοφλέβια ουρογραφία
  • Κυστεοσκόπηση με πιθανή λήψη βιοψιών
  • Κυτταρολογική ούρων

 

Οι παραπάνω εξετάσεις σε συνδυασμό με την αξονική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα οστών θα καθορίσουν την βαρύτητα και την πρόγνωση της νόσου.

 

Θεραπεία

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το βάθος της επέκτασης του στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως.

  • Επιφανειακός καρκίνος : ο οποίος διηθεί το βλενογόνο και το χωρίο αλλά δε διηθεί τον μυϊκό χιτώνα
  • Διηθητικός καρκίνος : ο οποίος διηθεί το μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως και μπορεί να φθάσει μέχρι το λίπος αυτής.

Η διάκριση των δύο αυτών κατηγοριών γίνεται μετά από τη διουρηθρική αφαίρεση του καρκίνου και την ιστολογική αυτού.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

Η διουρηθρική εκτομή του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία και χρήση ειδικού ενδοουρολογικού εργαλείου του ρεζεκτοσκοπίου.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το διπολικό ρεζεκτοσκόπιο για καλύτερα αποτελέσματα. Ο ασθενής συνήθως την επομένη μέρα εξέρχεται της κλινικής. Μετά τη διουρηθρική και ανάλογα με την ιστολογική εξέταση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική θεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις με σκοπό την αποφυγή υποτροπής ή εξέλιξης του επιφανειακού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως σε διηθητικό.

Επίσης απαιτείται κυστεοσκοπικός έλεγχος, το χρονοδιάγραμμα του οποίου καθορίζεται από την βιοψία. Σκοπός της επαναληπτικής κυστεοσκόπησης είναι η πρόληψη των υποτροπών σε αρχικό στάδιο, δεδομένου ότι ένα ποσοστό μέχρι και 80% μπορεί να υποτροπιάσει.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Όταν ο καρκίνος έχει διηθήσει τον μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως, απαιτείται ριζικότερη θεραπεία.

Αυτή είναι η κυστεοκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως, του προστάτη και των σπερματικών κύστεων και η δημιουργία νεοκύστης ( νέας ουροδόχου κύστης από έντερο ) από όπου ο ασθενής ουρεί κανονικά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό για ογκολογικούς λόγους, τότε γίνεται εκτροπή των ούρων, τα οποία εξέρχονται μέσω στομίου από το κοιλιακό τοίχωμα και συλλέγονται σε σάκο ( όπως η κολοστομία).

 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Εφαρμόζεται σε διηθητικό ή μεταστατικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Δυστυχώς, η πρόγνωση είναι φτωχή

 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εφαρμόζεται σε μεταστατικό καρκίνο. Ως βάση της χρησιμοποιούνται τα παρακάτω φάρμακα.