Εξωσωματική μικρογονιμοποίηση (ICSI – IMSI)

Η μέθοδος ICSI πρωτοεμφανίστηκε το 1992 , ενώ από το 1995 επεκτάθηκε στις περιπτώσεις αζωοσπερμικών ανδρών.

Η μικρογονιμοποίηση ICSI σε συνδυασμό με τη βιοψία του όρχεως μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της γονιμότητας ακόμα και σε αζωοσπερμικούς άνδρες.

Στην προσπάθεια βελτίωσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η μικρογονιμοποίηση οι επιστήμονες αναζήτησαν νέους τρόπους απεικόνισης και επιλογής σπερματοζωαρίων κατάλληλων για γονιμοποίηση. Ξεκίνησε λοιπόν από το Ισραήλ η νέα τεχνική IMSI, η οποία στηρίζεται σε τελευταίας γενιάς μικροσκόπια με αναστραμμένο φακό και με πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση που δίνουν τη δυνατότητα επιλογής σπερματοζωαρίων χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις.

Από την άλλη μεριά στις περιπτώσεις όπου μια γυναίκα, η οποία θα υποβληθεί σε διαδικασία εξωσωματικής και ο αριθμός των διαθέσιμων προς γονιμοποίηση ωαρίων δεν είναι ικανοποιητικός, τότε η επιλογή σπερματοζωαρίων με υπερμεγέθυνση IMSI δίνει τη δυνατότητα καλύτερης επιλογής σπερματοζωαρίων δημιουργώντας προϋποθέσεις καλύτερης αξιοποίησης των παραγόμενων ωαρίων. Έτσι δημιουργούνται έμβρυα με υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική και ως εκ τούτου μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη.

Ενδείξεις:

  • αζωοσπερμία
  • αυξημένος κατακερματισμός DNA
  • σημαντική ΟΑΤ
  • σημαντική τερατοζωοσπερμία
  • αποτυχία προηγούμενων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
  • καθ’ έξιν αποβολές με χαμηλή ποιότητα σπέρματος
  • Μικρό απόθεμα ωαρίων από τη γυναίκα