επέμβαση προστάτη

Επέμβαση προστάτη για την θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας: Ποιες είναι οι πιο σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές;

Η επέμβαση για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη αδένα παραμένει μια κρίσιμη πτυχή της ουρολογίας. Παλαιότερα, η χειρουργική τεχνική που εφαρμοζόταν κατά βάση για την αποκατάσταση ενός ιδιαίτερα διογκωμένου προστάτη ήταν η ανοιχτή προστατεκτομή, η οποία περιλάμβανε τη δημιουργία μιας μεγάλης τομής στην κοιλιακή χώρα προκειμένου να αποκτηθεί η πρόσβαση στην πάσχουσα περιοχή κι έπειτα ακολουθούσε η αφαίρεση του ιστού του προστάτη αδένα. Ενώ η συγκεκριμένη επέμβαση εφαρμόζεται ακόμα, σχετίζεται με μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο και αυξημένο μετεγχειρητικό πόνο. Η ανάγκη για ανώτερα αποτελέσματα, μειωμένη νοσηρότητα και άμεση επάνοδο στην καθημερινότητα έχει τροφοδοτήσει την ανάπτυξη σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών. Η χειρουργική του προστάτη έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, καθοδηγούμενη από τις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και τη χειρουργική καινοτομία.

Επέμβαση προστάτη: Διουρηθρική εκτομή του προστάτη με μονοπολική διαθερμία

Η διουρηθρική εκτομή του προστάτη είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που περιλαμβάνει την αφαίρεση του πλεονάζοντος ιστού του προστάτη διά της ουρήθρας με τη χρήση ειδικών οργάνων, αποφεύγοντας έτσι τη διενέργεια τομών με τη χρήση νυστεριού. Αποτελεί εδώ και καιρό τη βέλτιστη επεμβατική προσέγγιση για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη, καθώς ελαττώνει σημαντικά το χρόνο ανάρρωσης και τη νοσηρότητα σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο.

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται ως πρώτη επιλογή σε περίπτωση που η καλοήθης υπερπλασία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που να χρειάζεται επέμβαση προστάτη. Η επέμβαση αυτή προτιμάται για την αφαίρεση μικρότερου μεγέθους προστάτη και πραγματοποιείται με χορήγηση γενικής ή επισκληριδίου αναισθησίας. Διενεργείται διουρηθρικά, δηλαδή μέσω της ουρήθρας και με τη χρήση μονοπολικής διαθερμίας. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρείται ο προστάτης με την ελάχιστη δυνατή απώλεια αίματος. 

Επέμβαση προστάτη: Διπολική εκτομή του προστάτη

Στην τρέχουσα θεραπευτική πρακτική για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη, έχει ενσωματωθεί πρόσφατα η διπολική διαθερμία. Παρόλο που η χειρουργική τεχνική παραμένει η ίδια με την μονοπολική διαθερμία που αναφέρθηκε προηγουμένως, η διπολική διαθερμία διαφέρει στον μηχανισμό δράσης. Παρατηρείται ότι, παρά την παρόμοια αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων, η διπολική εκτομή του προστάτη συνεπάγεται ελαττωμένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών σε σύγκριση με τη μονοπολική διαθερμία. Αυτό συμβαίνει καθώς για τη συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται διπολική διαθερμία και χρήση φυσιολογικού ορού για την εκτομή του προστάτη, με αποτέλεσμα βελτιωμένη αιμόσταση και συνεπώς μειωμένη απώλεια αίματος. Η χρήση φυσιολογικού ορού στη διπολική εκτομή εμποδίζει την εμφάνιση του συνδρόμου απορρόφησης. Επιπλέον, μετεγχειρητικά, μετά από εφαρμογή διπολικής διαθερμίας παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά δυσουρίας.

Άλλες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για τη χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ

Στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για τη χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη συγκαταλέγεται και η διουρηθρική αυχενοτομή, δηλαδή η διενέργεια τομών στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Η επέμβαση αυτή γίνεται για την καταπολέμηση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη δυσκολία διόδου των ούρων από τον αυχένα της ουροδόχου κύστης. Η δυσκολία αυτή προκαλείται συχνά λόγω καλοήθους υπερπλασίας. Η διαδικασία διενεργείται με χρήση μονοπολικής διαθερμίας σε προστάτη όγκου <30ml, επιδεικνύοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπίζεται ο αυχένας της ουροδόχου κύστης μέσω ειδικού οργάνου – κάμερας που εισάγεται εκ της ουρήθρας κι έπειτα πραγματοποιούνται μία ή δύο τομές στο σημείο του αυχένα, οι οποίες έπειτα καυτηριάζονται για την αποφυγή τυχόν αιμορραγίας. Μάλιστα, αποτελεί μέθοδο λιγότερο επεμβατική από την κλασική διουρηθρική εκτομή.

Παράλληλα, μπορεί να εφαρμοστεί και χρήση τεχνολογίας laser για την αποκατάσταση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη. Κυρίως εφαρμόζεται το Greenlight laser, ενώ η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση ενδείκνυται για ασθενείς που πραγματοποιούν λήψη αντιπηκτικής αγωγής, καθώς μειώνει τα ποσοστά της αιμορραγίας. Τέλος, μπορεί να εφαρμοστεί και τοποθέτηση stents. Τα stents αυτά κατηγοριοποιούνται σε δύο τύπους, τα επιθηλιοποιούμενα και τα προσωρινά.

Οι χειρουργικές τεχνικές για την επέμβαση του προστάτη σε περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά, καθώς οι ανοιχτές επεμβάσεις δίνουν τη θέση τους σε εξελιγμένες τεχνικές και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Η επιλογή της χειρουργικής προσέγγισης εξαρτάται από παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, την έκταση της πάθησης και την εμπειρία του χειρουργού. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Δρ. Χρήστος Τσαλίκης εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές ώστε να αποκατασταθεί επιτυχώς η καλοήθης υπερπλασία προστάτου.