Είδη ακράτειας – Εισαγωγή

Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια (παρά τη θέληση) απώλεια ούρων.
Η ακράτεια αποτελεί σύμπτωμα και όχι νόσο που συχνά προκύπτει ως αποτέλεσμα αλληλεπιδρασης ποικίλων παθοφυσιολογικών, ψυχοκινητικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η βαρύτητα της ακράτειας ούρων κυμαίνεται από την απλή περιστασιακά εκροή λίγων σταγόνων, μέχρι την πλήρη απώλεια του ελέγχου ούρησης που μπορεί να συνδυάζεται και με απώλεια κοπράνων.

Παρά το γεγονός ότι η ακράτεια δεν απειλεί άμεσα τη ζωή, εντούτοις μπορεί να προκαλέσει σημαντικού βαθμού νοσηρότητα και σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των πασχόντων γυναικών.

Η 1 στις 3 έως 1 στις 4 γυναίκες ηλικίας 15-65 ετών παρουσιάζει ακράτεια ούρων διαφορετικής βαρύτητας. Η υψηλότερη επίπτωση ακράτειας ούρων, παρατηρείται στις γυναίκες ηλικίας 45-60ετών. Η συχνότερη μορφή ακράτειας που παρουσίάζεται στις γυναίκες είναι η ακράτεια από προσπάθεια.

Ωστόσο, με την πάροδο της ηλικίας φαίνεται ότι αυξάνονται τα ποσοστά του επίκτητου τύπου της ακράτειας.

Τα είδη της ακράτειας είναι:

Α. Ακράτεια από προσπάθεια (stress incontinence)
Eίναι η ακούσια απώλεια ούρων της γυναίκας κατά τη διάρκεια μιας φυσικής προσπάθειας. Η γυναίκα δηλώνει ότι “βρέχεται” κατά τη διάρκεια του βήχα, του φτερνίσματος, του γέλιου, της άρσης βάρους, του τρεξίματος, της γυμναστικής, της σεξουαλικής επαφής.

Β. Επιτακτική ακράτεια (urge incontinence)
H γυναίκα αισθάνεται έντονη επιθυμία για ούρηση, την οποία αδυνατεί να αναστείλει με αποτέλεσμα την απώλεια ουρων. Η γυναίκα χαρακτηριστικά αναφέρει οτι δεν προλαβαίνει να φτάσει στην τουαλέτα και “βρέχεται”. Η επιτακτική ακράτεια στις γυναίκες μπορεί να συνοδεύεται από συχνοουρία, πόνο κατά την ούρηση, πόνο υπερηβικά ή στο περινέο, αιματουρία κ.α.

Γ. Μικτή ακράτεια (mixed incontinence)
Οι γυναίκες που πάσχουν από μικτή ακράτεια “χάνουν” ούρα ταυτόχρονα λόγω φυσικής δραστηριότητας και λόγω επιτακτικής ούρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο εξειδικευμένος ουρολόγος πρέπει να διακρίνει ποιος τύπος ακράτειας είναι ο πιο σημαντικός και να αντιμετωπιστεί πρώτος.