Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL)

Η επέμβαση της γίνεται υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία και απαιτεί παραμονή του ασθενούς εντός της κλινική για 1 – 2 μέρες.

Χρησιμοποιούνται ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία τα νεφροσκόπια με σκοπό την παρακέντηση του νεφρού μέσω του δέρματος και των εν τω βάθει ιστών.

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία πραγματοποιείται με τους λιθοτρίπτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στην ουρητηροσκοπική λιθοτριψία.

Ενδείξεις – Αντενδειξεις

  • Μέγεθος λίθου > 3εκ.
  • Ανατομικές ανωμαλίες ανώτερου ουροποιητικού

– εκκόλπωμα κάλυκα

– στένωση αυχένα κάλυκα ή απόφραξη αυτού ιδίως αν αφορά τον κάτω πόλο.

– απόφραξη ουρητήρα

– μεγάλη ή αποφρακτική κύστη νεφρού

  • Εμμένουσα λιθίαση μετά από εξωσωματική λιθοτριψία
  • Αποτυχία άλλων προηγηθεισών μεθόδων.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία και απαιτεί παραμονή του ασθενούς εντός της κλινικής για 1 με 2 ημέρες.

Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας αρχικά τοποθετείται σε ύπτια θέση ώστε να εισαχθούν διουρηθρικά τα κατάλληλη ενδοουρολογικά.